Nilai
Total
Rasa
Pelayanan
Suasana
Harga Sesuai

Istana Roti “Sami Rasa”...

Jl. KH. Mas Mansyur No. 107
Surabaya 60162
(031) 3543637
...